Munkebo Bypark

Munkebo by er en gammel værftsby der efter lukningen af Lindøværtet i 2012, stod overfor en række nye bymæssige udfordringer. I den forbindelse opstod visionen om at skabe et nyt samlingssted for byens borgere på tværs af aldersgrupper, interesser og kulturelle forskelligheder, og ideen om Munkebo bypark opstod.
Torvet i Svendborg

Projektet består af torvegaderne Ramsherred, Snippen, Krøyers Have og Møllergade i Svendborg Centrum. Anlægsarbejder indebærer i hovedtræk belægningssanering af ca. 3172 m2 eksisterende parkeringsareal/kørevej samt 814m2 gågade
Otterup bymidte

Projekt "Otterup - Byen ved Stranden" omfatter etablering af forskellige markante elementer, der skiller sig ud i byrummet. Projektet indeholder omfattende belægningsarbejder i bynært miljø.
Kloakseparering Nørre Allé i Assens

Kloakseparering af 3,1 km ø200 - ø800 gravitationsledninger i boligområde, samt regnvandsbassiner og bygværker
Birkeparken - Multiplads

Opgaven omfatter fornyelse af udearealer omkring Birkeparken. Omlægning af centrumpladsen til en landskabelig boldbane med røde gummibelægning samt p-arealer og stier.
Ny Multibane Mulernes Legatskole

Nyskabende idrætsanlæg med arealer til sandsport, parkour, basketball, volleyball, fodbold, håndbold, hockey, musik og leg.
Pulsen i Assens

Ny bydel i Assens. Området omkring Assens Rådhus og politistationen bindes sammen som en helhed til en ny by- og idrætspark for byens besøgende.
Pumpestation i Stenstrup

Klimatilpasningsprojekt: udvidelse af eksisterende ledninger Ø350/400 til volumenledninger Ø1200 og Ø1400 og etablering af en 6 m dyb pumpestation og et overløbsanlæg
Om os

Vi er blandt Fyns største anlægsentreprenører med

spidskompetencer indenfor jord, kloak, belægning og forsyning. Vi har et stort fokus på at skabe mest mulig værdi for vores kunder og deres projekter.
 

Mange års erfaring

Vi har mange års erfaring indenfor anlægsbranchen. Vi udfører alle former for anlægsarbejde på Fyn, Jylland og Sjælland. Se mere under udførte projekter

CSR Værdier

Vi vedkender os stort samfundsansvar og har altid 6-10 elever på kontrakt  
Jacob fik den højeste udmærkelse ved svendeprøven. Her ses Jacob (01-04-2014) med sølvmedalje.